TH | EN

Fast & Function

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017 งานเดียวที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงเครือข่ายระดับโลกที่คนในวงการต้องไม่พลาดหากต้องการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทำแม่พิมพ์ การเป่า การฉีด การรีด และการรีไซเคิลสำหรับการผลิตยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ และการแพทย์ ผู้ซื้อกว่า 17,000 รายจากหลายวงการจะได้พบกับประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าจากกว่า 350 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ

สำหรับผู้แสดงสินค้า

ข้อมูลสำหรับผู้แสดงสินค้า
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017

สำหรับผู้ชมงาน

ข้อมูลสำหรับผู้ชมงาน
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017

สัมมนา

งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ พร้อมนำเสนอเวทีแห่งการเรียนรู้


อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ เดินสายประชาสัมพันธ์ ณ เมียนมาร์

อินเตอร์ พลาสไทยแลนด์ 2017 รุกตลาดอาเซียน จัดงานแถลงข่าว ณ ประเทศเมียนมาร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมเชิญนักอุตสาหกรรมพลาสติกเมียนมาร์และไทย พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ร่วมด้วย Mr. U Tun ประธานสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกเมียนมาร์, นายคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก และนายดวงเด็ด ย้วยความ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด


หมายเหตุ!

“อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล