TH | EN

Fast & Function

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017 งานเดียวที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงเครือข่ายระดับโลกที่คนในวงการต้องไม่พลาดหากต้องการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทำแม่พิมพ์ การเป่า การฉีด การรีด และการรีไซเคิลสำหรับการผลิตยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ และการแพทย์ ผู้ซื้อกว่า 17,000 รายจากหลายวงการจะได้พบกับประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าจากกว่า 350 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ

สำหรับผู้แสดงสินค้า

ข้อมูลสำหรับผู้แสดงสินค้า
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017

สำหรับผู้ชมงาน

ข้อมูลสำหรับผู้ชมงาน
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2017

สัมมนา

งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ พร้อมนำเสนอเวทีแห่งการเรียนรู้

Plastics Forum 2017

จบไปแล้วสำหรับงานสัมมนาดีๆ ของคนในวงการการผลิตพลาสติก ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน

ดูวีดีโอเรื่อง “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) โปรดคลิกด้านล่าง

ดาวน์โหลดสไลด์สัมมนา โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง


ความสำเร็จที่ผ่านมา

ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2016 ความร่วมมือ ของทุกท่านนำไปสู่ อีกหนึ่งความสำเร็จในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ทางคณะผู้จัดยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประกาศว่า จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากถึง 15,427 ราย และผู้เข้าร่วมการ สัมมนากว่า 1,341 คน ในปีนี้ โดยชื่อเสียงของงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ในฐานะเวทีนวัตกรรมชั้นแนวหน้า สำหรับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการเปิดตัวสินค้าใหม่

หมายเหตุ!

“อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล