อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 คืองานจัดแสดงที่สินค้าด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียน จัดเป็นครั้งที่ 27 ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลของผู้ซื้อกว่า 17,000 รายจากหลายวงการจะได้พบกับประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าจากกว่า 350 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ

ข้อมูลงาน

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 งานเดียวที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงเครือข่ายระดับโลกที่คนในวงการต้องไม่พลาดหากต้องการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การทำแม่พิมพ์ การเป่า การฉีด การรีด และการรีไซเคิลสำหรับการผลิตยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ และการแพทย์ ผู้ซื้อกว่า 17,000 รายจากหลายวงการจะได้พบกับประสิทธิภาพการผลิตที่เหนือกว่าจากกว่า 350 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ พร้อมเปิดรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้มข้นจากกิจกรรมการตลาดและการเสริมสร้างเครือข่ายทั้งช่วงก่อนและระหว่างงาน งานนี้เป็นงานประจำปีที่ครบวงจรที่คนในวงการอย่างคุณต้องไม่พลาด

“เสริมกลยุทธ์อุตสาหกรรมพลาสติก ท้าทายการผลิตคิดแบบพลิกโฉม”

นี่คือยุคที่ disruptive innovation กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมากในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งรูปแบบสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้นักอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อุตสาหกรรมพลาสติกก็กำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าควรปรับเปลี่ยนพัฒนาการผลิตในด้านใด หรือ จะเปลี่ยนอย่างไร งานสัมมนานี้จะเป็นเครื่องชี้ทางเพื่อนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ของคุณในวันข้างหน้า

* หมายเหตุ: บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา
กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กิจกรรมและส่วนแสดงพิเศษ

ส่วนหนึ่งของ

จัดร่วมกับงาน

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

Exhibition Partner

พลาสติก ฟอรั่ม 2018

สร้างอุตสาหกรรมพลาสติกให้ทันสมัย พร้อมรากฐานที่แข็งแรง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นักอุตสาหกรรมกว่า 500 รายได้เข้าร่วมพลาสติก ฟอรั่ม 2018 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพลาสติก สู่ไทยแลนด์ 4.0” ที่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านนวัตกรรมการผลิตพลาสติกใหม่ที่จะเข้ามา ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนั้นสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีการให้พื้นที่เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเพื่อพานักอุตสาหกรรมพลาสติกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่งคง

หมายเหตุ

“อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

แผนผัง

ข่าวและสื่อ

ภาพงานปี 2560

ขอบคุณจากใจถึงผู้ร่วมงานทุกท่าน

Invitation Flyer

เชิญชมงาน ครบสุด ใหญ่สุด เทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกและแม่พิมพ์

Latest eNewsletter

พบเอสพี อินเตอร์แมคกับเครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพระดับโลกแบรนด์ HAITIAN

Newsletter #2

ยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ - พลาสติก สู่คความเหนือชั้นใหม่

ดาวน์โหลด ME App หรือ
แอด Line เพื่อติดตามข่าวสาร

ผู้สนับสนุนสื่อ