InterPlas Thailand 2023 logo
19 - 22 มิถุนายน 2567

อุตสาหกรรมพลาสติกต้องปรับตัวขนานใหญ่   ให้สอดรับกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก

 

·       อุตสาหกรรมพลาสติกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดต้นทุน แต่ขณะเดียวกันก็นำเสนอโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของตลาดด้วย

·        “พลาสติกชีวภาพ” จะกลายเป็นเกมที่ผู้ประกอบการต้องเล่น และเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในปี 2567 ภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลกกำลังใช้นโยบายควบคุมการใช้พลาสติกใหม่ ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายจัดเก็บและคัดแยกขวดพลาสติกไปรีไซเคิลเพิ่มขึ้นจาก 77% ในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 90% ภายในปี 2572 และกำหนดให้ขวดพลาสติก PET ต้องมีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 25% ภายในปี 2568 และ 30% ในขวดเครื่องดื่มพลาสติกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2573 เป็นต้นไป

 

ด้านรัสเซียวางแผนที่จะห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งภายในปี 2567 โดยปัจจุบันผู้ผลิตจำเป็นต้องจ่าย 10% ของต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ส่วนหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้วางยุทธศาสตร์การรีไซเคิลแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลเป็น 50% ภายในปี 2573

ส่วนในแอฟริกา ประเทศต่าง ๆ เช่น ไนจีเรีย กำลังสั่งห้ามพลาสติกและโฟมแบบใช้ครั้งเดียว โดยบังคับใช้คำสั่งห้ามดังกล่าวในปี 2567 นี้ ขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย กำลังดำเนินโครงการ Extended Producer Responsibility (EPR) เพื่อลดขยะพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล โดยเวียดนามตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ 50% ภายในปี 2568 อินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะลดขยะพลาสติกในทะเลลง 70% ภายในปี 2568

 

สำหรับประเทศไทยมีแผนห้ามนำเข้าเศษพลาสติกภายในปี 2568 และมีโรดแมปในการจัดการขยะพลาสติก โดยตั้งเป้าที่จะรีไซเคิลขยะได้ 100% ภายในปี 2570 โดยกฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายประเภท รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง และวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติก ส่งเสริมการรีไซเคิล และปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเล

ขณะนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยกำลังปรับตัวตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วโลก โดยหันมาให้ความสำคัญกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและลดการใช้พลาสติก ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนนี้ โดยเสนอการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทที่ซื้อและใช้พลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2573) สินค้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและภาชนะโฟมโพลีสไตรีนจะถูกแบนภายในปี 2565 รวมถึงการเลิกใช้โดยสมัครใจและการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่

 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้พลาสติกชีวภาพทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่แตกต่างกันมากมายที่อยู่นอกเหนือธุรกิจหลักของตน และอาจมีผลกระทบเชิงระบบต่อทั้งองค์กร นอกจากนี้ ปัจจุบันต้นทุนของพลาสติกชีวภาพยังสูงกว่าพลาสติกทั่วไป ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ในวงกว้าง

 

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่คาดว่าแนวโน้มของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะยังคงดำเนินต่อไปและกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยอยู่ในสถานะที่ดีในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้และกลายเป็นผู้นำในตลาดพลาสติกชีวภาพระดับโลกได้ พึงตระหนักว่าธุรกิจที่ปรับตัวเชิงรุกตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

 

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลทันสมัยและเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับแวดวงพลาสติก โปรดติดตามบล็อก InterPlas อย่างต่อเนื่อง และอย่าพลาดที่จะร่วมเข้าร่วมงาน เพื่อพบกับนวัตกรรมที่ท้าทายและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ที่ InterPlas Thailand 2024 งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2567 ณ ไบเทค บางนา

 

ที่มา

  • 6 Strategies for Businesses to Tackle Environmental Challenges

    https://www.ceo-review.com/6-strategies-for-businesses-to-tackle-environmental-challenges/

  • Business Challenges in the Transition to Sustainability - SpringerLink

    https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22245-0_1

  • Plastic Free July: How 20 countries are taking action

    https://www.soalliance.org/soablog/plastic-free-july-20-countries-taking-action

  • Single-use plastics - European Commission- Environment

    https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

  • ASEAN member actions on plastic and chemical pollution

    https://www.foodpackagingforum.org/news/asean-member-actions-on-plastic-and-chemical-pollution

  •  Greenpeace Africa Lauds Nigeria's Lagos State Plastic Ban

    https://www.greenpeace.org/africa/en/press/54762/greenpeace-africa-lauds-nigerias-lagos-state-plastic-ban/

  • [PDF] BIOPLASTICS - BOI

    https://www.boi.go.th/upload/content/BioplasticsBrochure.pdf