24 - 27 มิถุนายน 2563 ไบเทค, บางนา

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติก ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน – ครั้งที่ 29

ก้าวสู่บทใหม่ของการผลิตพลาสติกอัจฉริยะ

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2020 เริ่มต้นบทใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ขั้นอัจฉริยะ พร้อมผลักดันนักอุตสาหกรรมให้พร้อมรับมือกับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technological Disruption) และ อุตสาหกรรม 4.0

ผู้แสดงสินค้า

ผู้ชมงาน

สัมมนา

กิจกรรม

ถึงเวลาเปลี่ยน? จากนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกจากภาครัฐและกระแสต่อต้านการใช้พลาสติกทั่วโลก เพราะผู้บริโภคต่างให้ความสนใจและตื่นตัวกับปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวและรับมือให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงได้กำหนดจัดงาน “พลาสติก ฟอรั่ม 2020” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการในวงการพลาสติกได้รับฟังมุมมอง วิสัยทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสัมมนานี้จะครอบคลุมถึงหัวข้อและประเด็นร้อนในปัจจุบัน อาทิ แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต และ การเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตพลาสติก นอกจากนี้ สัมมนาดังกล่าวยังถือเป็นเวทีสำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายสำหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างแท้จริง

ส่วนหนึ่งของงาน

Co-located with:

Latest eNewsletter

ท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ทำไมพลาสติกจึงยังสำคัญกับทุกภาคธุรกิจ?

Post Show

ผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมผลักดัน ให้การผลิตอัจฉริยะไม่ไกลเกินเอื้อม

ติดต่อเรา

interplasthailandpage

@me_expo

interplasexpo

หมายเหตุ

“InterPlas Thailand”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล