24 - 27 มิถุนายน 2563 ไบเทค, บางนา

งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติก ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน – ครั้งที่ 29

สัมมนา

พบขุมพลังความรู้ในงานสัมมนา

รับแรงบันดาลใจ เจาะลึกองค์ความรู้ด้านเทรนด์อุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศจะเข้ามาร่วมแบ่งปันในหลากหลายเนื้อหาจากสัมนนาที่จะจัดขึ้นทั้งก่อนงานและระหว่างงานเพื่อนักอุตสาหกรรมที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในโลกธุรกิจ

ติดตามโปรแกรมสัมมนาได้ที่เพจนี้หรือผ่านทางโซเชียลมีเดียทางด้านล่าง

ถึงเวลาเปลี่ยน? จากนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกจากภาครัฐและกระแสต่อต้านการใช้พลาสติกทั่วโลก เพราะผู้บริโภคต่างให้ความสนใจและตื่นตัวกับปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวและรับมือให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงได้กำหนดจัดงาน “พลาสติก ฟอรั่ม 2020” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการในวงการพลาสติกได้รับฟังมุมมอง วิสัยทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสัมมนานี้จะครอบคลุมถึงหัวข้อและประเด็นร้อนในปัจจุบัน อาทิ แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต และ การเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตพลาสติก นอกจากนี้ สัมมนาดังกล่าวยังถือเป็นเวทีสำหรับการพบปะและสร้างเครือข่ายสำหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างแท้จริง

Follow up on the conference program on this page or through social media:

หมายเหตุ

“InterPlas Thailand”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล