InterPlas Thailand 2023 logo
21 - 24 มิถุนายน 2566

ท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ทำไมพลาสติกจึงยังสำคัญกับทุกภาคธุรกิจ?

ท่ามกลางเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต่างได้ยินอยู่ทุกวัน พลาสติกคือภัยร้ายอันดับต้นๆ ที่ทุกภาคธุรกิจต่างรณรงค์ลดละเลิกในการใช้ พร้อมสรรหาทางเลือกใหม่เพื่อหวังจะสร้างโลกที่ดีขึ้นโดยปราศจากการใช้พลาสติก 

ประสิทธิภาพ “พลาสติก” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ ฟิล โค๊ทส์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสหวิทยาการด้านโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัย แบรดฟอร์ด จากสหราชอาณาจักรได้กล่าวว่า “พลาสติกเป็นปัจจัยหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี “น้ำหนักเบา” เพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับทุกภาคธุรกิจ นี่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เราจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางกายภาพและความสามารถในการขึ้นรูปได้หลากหลาย ควบรวมกับน้ำหนักที่เบา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าขึ้นมาใช้”

และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ยังกล่าวถึงบทบาทของพลาสติกต่อธุรกิจอาหารว่า ”การขาดแคลนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เหมาะสม หรือ การเก็บและแช่เย็นที่ดีจะนำไปสู่การสูญเสียอาหารหลังการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก และยังนำไปสู่ความสูญเสียในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา“

สรุปได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่จะควบรวมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปแบบใหม่ให้มีสุขลักษณะและปลอดภัยที่มากขึ้น และทำให้สามารถย่อยสลายได้ง่าย เพื่อช่วยสร้างประโยชน์ทั้งด้านมูลค่าต่อเศรษฐกิจและการลดความสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารที่จำเป็นต้องพึ่งพาบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก  

ท้ายที่สุดแล้ว นอกจากการมองหาวัสดุทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนพลาสติก สิ่งที่เราควรพัฒนาก็คือ

ออกแบบระบบคัดแยกขยะให้เข้าใจง่ายขึ้น

เพื่อช่วยลดความสับสนให้แก่ผู้ทิ้งขยะ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายหลังการใช้งาน

พัฒนาระบบรีไซเคิล

สร้างระบบสาธารณูปโภคและลงทุนในเทคโนโลยี เช่น การคัดแยกขยะ และ การรีไซเคิลเคมีภัณฑ์

ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรีไซเคิลให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม

หรือ หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของพลาสติกหรือต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และระบบรีไซเคิลเพื่อวันข้างหน้า งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2020 จะเป็นมหกรรมเพื่อการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียนที่จะรวบรวมเทคโนโลยีสุดล้ำ ความรู้เปลี่ยนโลก และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาขับเคลื่อนพลาสติกไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ที่มา: bdf.co.uk, ourworldindata.org

หมายเหตุ

“InterPlas Thailand”  เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล